Genom att ta ut rätt lön från ditt aktiebolag så blir beskattningen lägre, men vad är det egentligen som man ska tänka på när man tar ut lön från sitt företag och vad är gränsen? Detta har vi koll på! Läs nedan för att få en bättre förståelse och om du behöver mer hjälp angående 3:12 reglerna eller andra skattefrågor så är det bara att kontakta oss!

50% av löneunderlaget får beskattas till 20%

För att få använda denna lägre beskattning så krävs det att företaget, eller ett annat företag i koncernen, har anställda och därmed ett löneunderlag. Förenklat kan man säga att denna regel innebär att man får tillgodogöra sig hälften av företagets/koncernens kontanta löner som gränsbelopp till vilket du kan ta utdelning eller beskatta försäljningsvinst med enbart 20% skatt.

Krav för att få använda löneunderlaget

För att kvalificera sig för löneunderlagsregeln så måste man själv eller en närstående, ta ut rätt lön före årsskiftet (gäller ej förmåner). Man har egentligen på sig ända till årsskiftet att justera detta, men det kan vara en bra idé att lägga sig på rätt nivå tidigt för att inte påverka bolagets likviditet negativt vid årsskiftet på grund av att man tagit för låg lön i början av året.

Om möjlighet till detta finns är det mycket förmånligt att ta ut lön så kravet för att få använda löneunderlaget uppfylls.

Finns inget utrymme i bolaget för utdelning i dagsläget så gör det inget, utan gränsbeloppet förs varje år över från det föregående året och uppräknas dessutom med en ränta. Vid en eventuell avyttring av bolaget beaktas också gränsbeloppet varpå en eventuell vinst beskattas lägre. Det finns därför flera fördelar med att kvalificera sig för att använda löneunderlaget.

Rätt lön 2019

Det som är viktigt att veta är att med dessa regler så påverkar lönen man tar ut 2019 först gränsbeloppet och utdelningen som tas ut under 2020. För att få använda sig av det förmånliga löneunderlaget för 2020 gäller det att hålla reda på dessa olika nivåer för kvalifikation redan under 2019.

För utdelning som erhålls eller är tillgänglig under 2020 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2019 på minst 386 400 kr (6 inkomstbasbelopp) + 5 % av bolagets totala kontanta löner

Eller ta ut en lön på 618 240 kr (9,6 inkomstbasbelopp).

Om du inte har möjlighet att kvalificera dig för löneunderlagsregeln till 2020, genom löneuttag 2019, så gäller istället förenklingsregeln där schablonbeloppet 177 100 kr (2,75 inkomstbasbelopp) fördelas på ägd andel av företaget.

Utdelningen kommer deklareras på K10 blanketten år 2021

Det är viktigt att ta rätt lön 2019 i ditt aktiebolag