MALMÖ

Din revisionsbyrå i Malmö

Vi är en revisionsbyrå i Malmö som ger dig revision med mervärden. För att revisionsarbetet ska bli så effektivt som möjligt använder vi marknadens modernaste system för revision. Vi finns på bekvämt avstånd på Södra Vallgatan 5, centralt här i Malmö, men det går lika bra att träffa oss via telefon eller online.

En viss del av revisionen ser ut som den gör på grund av regelverket, och visst kommer vi alltid att granska att bokföringen stämmer med verifikaten, men det är inte det är inte öresavrundningen på enskilda fakturor som vi ser som det allra viktigaste. Det vi vill göra är att säkerställa att den ekonomiska redovisningen ger en rättvisande bild av företagets ekonomi. Finns det risker som du behöver hantera – eller finns det kanske möjligheter som inte nyttjats än? Vi sätter fokus på det du verkligen behöver veta. Det är vår superkraft som revisorer.

Ring eller skicka e-post för att boka ett första möte

En revisionsbyrå som ger dig trygghet

Syftet med revision är att du som företagsledare ska vara trygg med att de ekonomiska rapporter du använder som beslutsunderlag verkligen ger en rättvis och balanserad bild av företagets ekonomi. Då slipper du vara onödigt orolig över att något du missat något när du står inför ett viktigt beslut som kan påverka företagets framtid.

Du som företagsledare kan inte vara inblandad i allt som sker på företaget. Ändå är du ytterst ansvarig. Därför är det viktigt att med jämna mellanrum få en genomlysning av eventuella risker i företagets verksamhet. Riskerna kan ligga både i omvärldsfaktorer som förändringar i lagstiftning eller regelverk eller i era interna processer, bolagsstrukturen eller hur företaget är organiserat. Allt sådant kommer en bra revision kunna hitta. Då får du möjlighet att åtgärda brister och minska företagets sårbarhet innan något allvarligt inträffar. När du väl kunnat undvika stora risker och onödiga kostnader tack vare en bra revision kommer du aldrig mer att se på din revisor på samma sätt.

Trots detta behöver du kanske inte träffa din revisor så ofta. Ibland räcker det att ses bara på bolagsstämman. Andra verksamheter kräver att revisorn är på plats, till exempel vid inventeringar. De gånger vi behöver träffas inför, under eller efter avslutad revision kan vi göra det antingen på plats i Malmö, eller så ses vi i ett webbmöte eller stämmer av via telefon.

Några av de saker vi kan hjälpa dig med i Malmö:

• Revision av ekonomisk bokföring och bokföringsrutiner
• Omvärldsbevakning (regelverk, lagar m.m.)
• Riskanalys
• Affärsrådgivning

Hos oss får du tillgång till revisorer med superkrafter!

En revisionsbyrå som ger bättre affärer

Revisionen kan inte bara identifiera risker. Lika mycket arbete handlar om att belysa olika möjligheter. En bra revisionsbyrå kan identifiera tidigare outnyttjad potential. Därmed kan du göra företaget starkare, mer lönsamt eller mindre sårbart. Eller så kan vi kanske lätta på skattetrycket, både för företaget i sig och för dig som äger företaget.

Därför kan en diskussion med revisorn om dina planer för företaget och hur du ser på ditt eget ägande visa sig väldigt lönsam. En genomtänkt bolagsstruktur kan till exempel innebära att du slipper oönskade skatteeffekter om du vill ta in en ny delägare, sälja företaget eller göra ett generationsskifte. Vi hjälper dig hitta fördelaktiga lösningar som passar dina planer för framtiden.

Vi ger dig som företagare, och ditt företag, i Malmö superkrafter genom:

– Affärsrådgivning
– Utvärdering av bolagsstrukturen
– Förberedelser inför företagsöverlåtelser, förvärv eller nya delägare
– Skatterådgivning

Med oss som revisionsbyrå kan du dra full nytta av dagens regelverk och de möjligheter de ger.

Malmö

Södra Vallgatan 5, 211 40 Malmö

Karta och vägbeskrivning

08- 518 190 50 (växel)

info@strawberryaudit.se

En revisionsbyrå som garanterar din trovärdighet

Vill du få bättre villkor hos leverantörer och långivare gäller det att ha en hög trovärdighet. Om du behöver ta lån eller utöka checkkrediten är det väldigt vanligt att banken vill se årsbokslut med påskriven revisionsberättelse. Vill du förhandla med dina leverantörer om betalningsvillkoren är det också en stor fördel att du kan visa att företaget är ekonomiskt stabilt och att en revisionsbyrå granskat räkenskaper och eventuella risker i din verksamhet.

Också många kunder är noga med vem de gör affärer med, eftersom det kan påverka deras verksamhet om leverantörer hamnar på obestånd eller får andra problem. Det kan vara både kostsamt och arbetskrävande att stå utan leveranser eller behöva byta leverantör. Reviderade räkenskaper är en garanti för att ditt företag sköter sin ekonomi och inte kommer på obestånd på grund av slarv.

Revision hos oss och redovisning hos våra partnerföretag

När det finns ett bra samarbete mellan de som gör revisionen och de som sköter företagets redovisning brukar arbetet med revisionen flyta på snabbare. Vi behöver lägga mindre tid på formaliteter och genomgång av grundläggande rutiner. Istället kan vi lägga mer tid på att identifiera eventuella risker eller möjligheter som företaget kan dra nytta av.

Om du behöver extern hjälp med din redovisning, besök gärna våra partnerföretag i Malmö: JL Ekonomi och MPC Consulting. Hos dem får du en ekonomiservice du kommer att vara nöjd med och du får alla fördelar som kommer med att revisorn och redovisningsekonomerna redan har ett etablerat och gott samarbete.

Kontakta oss idag!

Vi vill få chansen att visa dig hur superkrafter kan ge dig bättre affärer, trygghet och större trovärdighet.

Därför ingår behovsanalys & offert alltid utan kostnad.