Välkommen till Strawberry!

En professionellt genomförd revision skapar trygghet och säkerhet för alla intressenter. Dels får resultatet stor betydelse internt i de företag och organisationer som granskas, dels skapar revisionen trovärdighet gentemot aktieägare, leverantörer, kreditgivare, myndigheter, medborgare och kunder.
Granskningen måste även medföra att du och din organisation får konkret hjälp att identifiera problem och att hitta rätt lösning. Det innebär att en duktig revisor dessutom måste vara en lyhörd och kompetent rådgivare med stor integritet.

…med dessa ord vill jag bara tacka för en enastående insats. Ert engagerade, kompetenta och kraftfulla stöd har varit helt avgörande. Bästa hälsningar och trevlig helg!
Herr J.T., J.T. AB
Vi är maskinister i världsekonomins maskinrum. Vi bidrar till att hålla ihop systemet så att det fungerar.
Vi hjälper inte företag utan människor. Vårt arbete handlar om relationer, tillit och förtroende.
Genom revisionen får vi en unik inblick. Vi föreslår förändringar, ifrågasätter och är proaktiva.
Små och medelstora företag. Den svenska ekonomins ryggrad. Som startas, förädlas och överlämnas av människor som har drömmar att realisera

Vad vi arbetar med i maskinrummet

Revision 50
Rådgivning 30
Skatt 20
Lars Jäderström
Lars JäderströmAuktoriserad revisor
Mobil: +46 (0)72 225 45 02 | Fax: +46 (0)8 551 177 65
Strawberry Audit AB
Postadress: Mailbox 375 | 111 73 Stockholm
Besöksadress: Holländargatan 10 | Stockholm
Caroline Nilsson

Caroline Nilsson
Revisorsassistent
Mobil: +46 (0) 707 52 84 18 | Fax: +46 (0) 8 551 177 65
Strawberry Audit AB
Postadress: Mailbox 375 | 111 73 Stockholm
Besöksadress: Holländargatan 10 | Stockholm
Camilla Nordahl

Camilla Nordahl
Revisorsassistent
Mobil: +46 (0) 76 282 66 52 | Fax: +46 (0) 8 551 177 65
Strawberry Audit AB
Postadress: Mailbox 375 | 111 73 Stockholm
Besöksadress: Holländargatan 10 | Stockholm
Amanda Lundberg
Amanda LundbergRevisorsassistent
Mobil: +46 (0) 70 885 70 73 | Fax: +46 (0) 8 551 177 65
Strawberry Audit AB
Postadress: Mailbox 375 | 111 73 Stockholm
Besöksadress: Holländargatan 10 | Stockholm