STOCKHOLM

Din revisionsbyrå i Stockholm

Vi är en revisionsbyrå i Stockholm med fokus på revision som ger mervärden. För att skapa en kostnadseffektiv lösning använder vi ett modernt system för revision. Vårt kontor på Holländargatan 10 ligger centralt i Stockholms city, men du kan lika gärna träffa oss online – eller inte alls.

Visst gillar vi att granska att bokföringen stämmer med verifikaten, men det är inte i de små detaljerna som i öresavrundningen på en faktura vi hittar det som är intressantast. Vi fokuserar istället om den ekonomiska redovisningen verkligen speglar företagets ekonomiska status. Finns det risker som behöver hanteras – eller kanske outnyttjad potential? Vi belyser det som är viktigast för ditt företag och din verksamhet. Det är vår superkraft.

Ring eller skicka e-post för att boka ett första möte

En revisionsbyrå som skapar trygghet

Syftet med ekonomisk revision är att du ska vara trygg med att dina ekonomiska rapporter verkligen ger en rättvisande bild av företagets ekonomi. När du står inför olika beslut ska du veta att du kan lita på företagets redovisning och de rapporter du använder som beslutsunderlag. Då slipper du onödig beslutsvånda.

Ännu värre vore det om det fanns risker i företagets verksamhet som du var ovetande om. Det kan finnas både interna risker – till exempel i processer, bolagsstruktur och organisation – och externa risker, som nya lagar eller regelverk. En väl utförd revision identifierar alla typer av risker, så att du kan minska företagets sårbarhet i tid. De företagare som kunnat avvärja risker eller undvika onödiga kostnader på grund av att revisorn gjort ett bra jobb, tycker aldrig mer att revision är en onödig kostnad.

Trots det behöver många kanske träffa sin revisor bara en gång om året: på bolagsstämman. I andra verksamheter måste revisorn vara med vid inventeringar eller liknande. De gånger vi behöver diskutera din revision kan vi göra det antingen via personliga möten här i Stockholm, på telefon eller online.

Några av de saker vi kan hjälpa dig med här i Stockholm:

• Ekonomisk revision
• Riskanalys
• Omvärldsbevakning (regelverk, lagar m.m.)
• Affärsrådgivning

Hos oss får du tillgång till revisorer med superkrafter!

En revisionsbyrå för bättre affärer

Självklart är det inte bara risker som kan identifieras under en revision. En bra revisionsbyrå kan också hitta möjligheter som gör företaget starkare, mer lönsamt, minskar sårbarheten i sämre tider eller lättar skattebördan, både för företaget och för dig som ägare.

Det är en god idé att diskutera dina planer för företaget och ditt eget ägande med din revisor, så att vi kan hjälpa dig förbereda framtiden på bästa sätt. Till exempel kan en genomtänkt bolagsstruktur underlätta vid förvärv, avknoppningar av verksamheter, när du vill ta in en ny delägare, sälja eller överlåta företaget. Här är det annars lätt att oönskade skatteeffekter uppstår. Vi är experter på att se vilken lösning som passar bäst för dina framtidplaner.

Vi ger företag och företagare i Stockholm superkrafter och skapar bättre affärer genom:

– Affärsrådgivning
– Analys av bolagsstrukturen
– Skatterådgivning
– Förberedelser inför företagsöverlåtelser, förvärv eller nya delägare

Med oss som revisionsbyrå kan du dra full nytta av de möjligheter som existerar inom dagens regelverk.

Stockholm

Holländargatan 10, 111 36 Stockholm

Karta och vägbeskrivning

08-518 190 50 (växel)

info@strawberryaudit.se

En revisionsbyrå som garanterar din trovärdighet

Hög trovärdighet hjälper dig att få bättre betalningvillkor hos leverantörer och bättre ränta hos dina långivare. Ska du ta lån i banken eller utöka checkkrediten är det inte ovanligt att banken ställer krav på att det finns en påskriven revision av företaget. Dina betalningsvillkor hos dina leverantörer kan också förbättras om du kan visa att företaget är ekonomiskt stabilt och om du kan visa dem att revisorn gjort en genomlysning av din riskexponering.

Även kunder kan vara mer eller mindre kräsna när det gäller vem som får bli deras leverantör. Anledningen är att det ofta blir dyrt och besvärligt om leveranser blir försenade eller uteblir på grund av problem hos dig som leverantör. Att byta leverantör kan också vara kostsamt och något man vill undvika. För den här typen av kunder fungerar reviderade räkenskaper som en garanti för att ditt företag sköter sin ekonomi.

Revision hos oss och redovisning hos våra partnerföretag

Ett bra samspel mellan de som sköter redovisningen och din revisionsbyrå gör revisionen enklare att genomföra. Mindre tid behöver läggas på formalia och genomgång av basala rutiner och mer tid kan läggas på att utvärdera om det finns risker som behöver hanteras eller möjligheter som du borde utnyttja.

Du som också behöver en redovisningskonsult får gärna kontakta våra partnerföretag i Stockholm: JL Ekonomi och MPC Consulting. Där får du en ekonomiservice vi inte skäms för att rekommendera. Att revisorn och redovisningsekonomerna redan har ett etablerat och gott samarbete ger fördelar som gynnar dig som kund.

Kontakta oss idag!

Vi vill få chansen att visa dig våra superkrafter som ger dig trygghet, trovärdighet och bättre affärer.

Därför ingår behovsanalys & offert alltid utan kostnad.