Expertkompetens för komplexa behov

Vi arbetar med medelstora och noterade företag och har expertiskunskaper inom många olika branscher, men i synnerhet fastighets- och tjänsteföretag. Tack vare insikter från revisionsprocessen får vi en bra förståelse för våra kunders förutsättningar och kan ge råd som tillför värden. Vi bidrar bland annat med:

Intern trygghet

En professionellt genomförd revision skapar trygghet internt genom att ge dig bättre kontroll över din verksamhet.

Extern trovärdighet

En reviderad verksamhet innebär mindre risker. Därför skapar revisionen trovärdighet gentemot aktieägare, leverantörer, kreditgivare, myndigheter, medborgare och kunder.

Bättre affärer

Vid en revision identifierar vi potentiella risker och möjligheter. Det är här revisionen gör som mest nytta. Risker kan elimineras och möjligheterna realiseras.

Så kan vi hjälpa dig

Revision

En professionellt genomförd revision skapar trygghet och trovärdighet genom att vara verklighetsförankrad, nyanserad och träffsäker. För att nå dit krävs djup insikt i den aktuella verksamheten. Vi vet vad insikt tillför i vårt arbete och ger oss inte förrän vi har full förståelse för just er verksamhet och bransch. Genom bred branschexpertis och nyfikenhet kan vi erbjuda revision som stärker era förutsättningar genom att föreslå förbättringar av verksamheten.

Skatterådgivning

Vi erbjuder rådgivning som rör komplexa skattefrågor vid exempelvis försäljningar av verksamheter, omstruktureringar, förvärv eller andra större förändringar. Effektiv skatterådgivning ska reducera företagets och ägarnas skattekostnad och samtidigt ge ägarna möjlighet att hantera risker och möjligheter. Vår uppgift är att hjälpa er att förstå er skattesituation.

Övrig rådgivning

Vi erbjuder rådgivning vid företagsvärderingar och företagsbesiktningar men också vid omstruktureringar, förvärv och försäljning. Det kan också vara rådgivning baserat på hur man bygger framgångsrika företag. Operativa och strategiska frågor kopplade till tillväxt och lönsamhet. Naturligtvis erbjuder vi också rådgivning vid mer komplexa redovisningsfrågor och koncernredovisningar.

Kombiuppdrag

Tillsammans med redovisningskonsulter hos Klara Consulting, levererar vi en effektiv och smidig helhetslösning genom ett så kallat kombinerat uppdrag. Genom två olika kontaktpersoner hos oss – en för revision och en för redovisning, kan vi erbjuda en komplett helhetslösning med redovisning och oberoende revision.

Läs mer om kombiuppdrag

Kundcitat

Utförd revision & rådgivning

…med dessa ord vill jag bara tacka för en enastående insats. Ert engagerade, kompetenta och kraftfulla stöd har varit helt avgörande. Bästa hälsningar och trevlig helg! /Herr J.T., J.T. AB