Vi erbjuder

REVISION + RÅDGIVNING

Att kunna erbjuda förstklassig revision och rådgivning i kombination är vår superkraft.

Genom åren har vi utfört många revisioner med gott resultat. Vi brukar säga att en professionellt utförd revision skapar trygghet och kan användas som ett verktyg som förbättrar din affär.
Det som gör Strawberry Audit speciellt är att vi är mycket mer än bara revisorer. Vi byter gärna om under processen för att ge värdefull affärsrådgivning baserat på resultatet av revisionen. Sannolikheten för bra rådgivning ökar med kombi-uppdragen då vi kan ta in rätt partners med rätt kunskap. Du finner våra kontor i Stockholm, Västerås och Malmö.
ikoner

Våra expertområden och varför vi sticker ut från mängden.

REVISION

En professionellt genomförd revision skapar värden som trygghet och trovärdighet till din verksamhet. För att komma dit krävs djup insikt i din verksamhet och din bransch. Vi vet vad insikt tillför i vårt arbete. Därför är vår nyfikenhet en av våra största tillgångar. Vi ger oss inte förrän vi har full förståelse för din verksamhet och din bransch. Vi älskar att dyka djupt ner i nya världar och förstå oss på dom. När vi kan orientera oss i din fantastiska värld så blir resultatet av revisionen och rådgivningen mer verklighetsförankrad, nyanserad och träffsäker.

Vi hoppas att du är villig att ändra din verksamhet på ett eller annat sätt. Om inte förlorar revisionen sin betydelse och kraft. Vi vill att revisionen ska förbättra dina förutsättningar genom att föreslå förfiningar av verksamheten. Din verksamhet är kanske som vår. Perfekt med utrymme för förbättring.

SKATTERÅDGIVNING

Vi förstår att det kan vara svårt att känna sig som en klassisk superhjälte i mantel och tajt dräkt när det kommer till dina eller företagets skattefrågor. Skattefrågorna blir ibland mycket komplexa vid exempelvis försäljningar av verksamheter, omstruktureringar, förvärv eller andra större förändringar.

Effektiv skatterådgivning ska reducera företagets och ägarnas skattekostnad och samtidigt ge ägarna möjlighet att hantera risker och möjligheter på ett sätt som inger respekt och möjlighet till rofylld sömn. Vår uppgift är att hjälpa dig att förstå din skattesituation. Så att du kan känna lite superkraft.

ÖVRIG RÅDGIVNING

En verksamhet är byggd i gränslandet mellan risker och möjligheter. Vid en revision upptäcker vi nya nyanser av gränslandet. Tillsammans. Om vi förstår din verksamhet i grunden och vart den ska kan vi erbjuda riktigt bra rådgivning. Det kan dels vara rådgivning baserat på våra kärnkompetenser. Som kan göra skillnad. Det kan handla om företagsvärderingar, företagsbesiktningar, rådgivning vid omstruktureringar, förvärv och försäljning, Eller komplexa redovisningsfrågor och höstackar till koncernredovisningar.

Det kan också vara rådgivning baserat på hur man bygger framgångsrika företag. Operativa och strategiska frågor kopplade till tillväxt och lönsamhet. Under dom senaste tio åren har företag i den koncern som Strawberry Audit ingår i utnämnts till gasellföretag vid tre tillfällen. Vi har lärt oss en del av vad som är bra och vad som är dåligt om man vill växa. Vad som fungerar. Och inte. Det kan göra stor skillnad för dig och din verksamhet.

Kontakta oss!

Behovsanalys & offerering
alltid utan kostnad.


  På vilket sätt ger revisionen dig kraft och bättre förutsättningar?

  INTERN TRYGGHET

  En professionellt genomförd revision skapar trygghet internt genom att ge dig bättre kontroll över din verksamhet.

  EXTERN TROVÄRDIGHET

  Det är mindre risk för lik i garderoben om en verksamhet är reviderad. Därför skapar revisionen trovärdighet gentemot aktieägare, leverantörer, kreditgivare, myndigheter, medborgare och kunder.

  BÄTTRE AFFÄRER

  Vid en revision identifierar vi potentiella risker och möjligheter. Det är här revisionen gör som mest nytta. Risker kan elimineras och möjligheterna realiseras.

  KUNDCITAT EFTER UTFÖRD REVISION & RÅDGIVNING

  …med dessa ord vill jag bara tacka för en enastående insats. Ert engagerade, kompetenta och kraftfulla stöd har varit helt avgörande. Bästa hälsningar och trevlig helg! /Herr J.T., J.T. AB

  KOMBI-UPPDRAG

  Maximera nyttan av revisionen med Strawberrys kunskapsbank av erfarenhet, branschvana och kompetenta partners. Det lönar sig.

  Exempel på resurser inom nätverket:

  • + Redovisningstjänster
  • + Affärsrådgivning
  • + Digitalisering
  • + Juridisk konsultation
  • + Bankkontakter
  • + Försäkringskontakter

  PARTNERNÄTVERKET

  Vi kan erbjuda er kompetenser som kan vara viktiga för att ni skall nå era mål. Det kan handla om redovisning, bokföring, bankkontakter, försäkringsfrågor eller juridisk hjälp, komplicerade momsfrågor eller liknande. Kika in hos våra systerföretag för mer information

  SKRÄDDARSYDD LÖSNING GER EFFEKT

  Alla verksamheter har olika behov och vid revisionen identifierar vi vad du behöver. Vi kan hjälpa er att sy ihop en bra mix av rätt kompetenser som matchar behoven. Smidigt och kostnadseffektivt.