VÄSTERÅS

Din revisionsbyrå i Västerås

Strawberry Audit är en revisionsbyrå i Västerås med fokus på kostnadseffektiv revision som skapar extra värde för dig som kund. Vi använder ett modernt system för revision som gör att arbetet kan göras mer effektivt. Våra lokaler ligger centralt i Västerås, på Stora Gatan 38, alldeles intill Svartån, men du kan förstås också träffa oss online eller via telefon.

I en revision ingår en viss del av formalia, som att granska att bokföring och verifikat stämmer överens, men det är inte i öresavrundningen som den verkligt intressanta informationen finns. Vi fokuserar istället på att den ekonomiska redovisningen ger en korrekt och rättvisande bild av företagets ekonomiska status. Vi lyfter blicken från kommatecknet på fakturan och tittar på om det finns större risker som du behöver hantera – eller kanske outnyttjade möjligheter? Vi sätter ljuset på det du verkligen behöver veta. Det är vår superkraft som revisorer.

Ring eller skicka e-post för att boka ett första möte

En revisionsbyrå för större trygghet

Målet med en revision är att du ska vara trygg i att dina ekonomiska rapporter baseras på rätt information, som bearbetats korrekt och ger en balanserad och rättvisande bild av företagets ekonomi. När du ska fatta beslut som kan vara avgörande för företagets framtid, behöver du vara trygg i att företagets redovisning och de rapporter du använder som underlag går att lita på. Då slipper du vakna med ett ryck på natten och undra om det är något du missat när du står inför ett särskilt viktigt beslut.

Än värre vore det om det fanns risker i företagets nuvarande situation som du inte vet om. En revision som genomförs varje år ger en genomlysning av företagets verksamhet och visar om det finns något som skapar onödiga risker. Riskerna kan ligga både i företagets interna rutiner och processer, i organisation och bolagsstruktur eller i faktorer utanför företaget, till exempel kommande förändringar i lagstiftning eller regelverk som berör din bransch. Allt sådant hittar vi under en bra revision. Att risker och sårbarheter blir belysta ger dig möjlighet att agera i tid. De företagare som kunnat undvika onödiga kostnader och riskexponering tack vare en väl utförd revision ser aldrig mer på sin revisor på samma sätt.

Ändå är det inte säkert att du behöver träffa din revisor särskilt ofta. Vissa av våra kunder träffar vi bara i samband med bolagsstämman. Andra verksamheter kräver mer arbete på plats, till exempel att vi är med vid inventeringar. När vi behöver träffas i samband med revisionen kan vi göra det antingen hos dig, på vårt kontor i Västerås, online eller på telefon.

Några av de saker vi kan hjälpa dig med i Västerås:

• Revision av bokföring och ekonomiska rutiner
• Riskanalys
• Omvärldsbevakning (regelverk, lagar m.m.)
• Affärsrådgivning

Hos oss får du tillgång till revisorer med superkrafter!

En revisionsbyrå för bättre affärer

Revisionen kan självklart upptäcka mer än eventuella risker. Arbetet handlar lika mycket om att belysa outnyttjade möjligheter som kan göra företaget starkare, förbättra lönsamheten och lätta skattebördan både för företaget och för dess ägare.

Därför kan det vara väl investerad tid att gå igenom dina framtidsplaner, för företaget och för ditt eget ägande med din revisor. Till exempel så kan en optimerad företagsstruktur innebära att du slipper onödigt hög beskattning om du vill ta in en ny ägare eller sälja företaget. Vi kan hitta de lösningar som ger bäst utfall baserat på dina planer för framtiden.

Vi skapar bättre affärer och ger företag och företagare i Västerås superkrafter genom:

– Affärsrådgivning
– Analys och utvärdering av bolagsstrukturen
– Skatterådgivning
– Förberedelser inför företagsöverlåtelser, förvärv eller nya delägare

Med oss som revisionsbyrå kan du ta vara på alla de möjligheter som redan finns genom dagens regelverk.

Västerås

Stora gatan 38, 722 12 Västerås

Karta och vägbeskrivning

08-518 190 50 (växel)

info@strawberryaudit.se

En revisionsbyrå för ökad trovärdighet

Hög trovärdighet för dig och ditt företags ekonomi hjälper dig att få till exempel bättre betalningsvillkor hos leverantörer eller en lägre ränta på dina företagslån. Ska du ta ett nytt lån eller ansöka om större checkkredit hos banken är det mer regel än undantag att de vill se årsbokslut med påskriven revision. Betalningsvillkoren hos viktiga leverantörer kan också förbättras om du kan visa att företaget är har en god ekonomisk status och kontroll över risker i verksamheten. Det får du när en bra revisionsbyrå granskat er ekonomiska redovisning och rutiner.

Även kunder kan vara noga med vem som får vara leverantör. Om du som leverantör får problem som gör att du inte kan leverera som förväntat påverkar det ju dina kunder. Att oväntat stå utan leveranser eller att i värsta fall behöva byta leverantör är i många verksamheter både kostsamt och arbetskrävande. Reviderade räkenskaper fungerar som en garant för att ditt företag sköter sin ekonomi.

Revision hos oss och redovisning hos våra partnerföretag

Ett gott samarbete mellan de som sköter din redovisning och din revisionsbyrå gör att arbetet med revisionen går snabbare och enklare. Då kan vi lägga mindre tid på formalia och genomgång av rutiner och ha större fokus på att hitta eventuella risker och tidigare outnyttjade möjligheter som gör att ni kan spara kostnader.

Fråga gärna våra partnerföretag i Västerås: JL Ekonomi och MPC Consulting om du behöver en extern redovisningskonsult. De ger dig en redovisningsservice som vi inte skäms för att rekommendera. Det är du som tjänar mest på att revisorn och redovisningsekonomerna redan har ett bra och etablerat samarbete.

Kontakta oss idag!

Vi vill få chansen att visa dig våra superkrafter! De ger dig trygghet, trovärdighet och bättre affärer.

Därför gör vi en behovsanalys & ger dig en offert, helt utan kostnad.